ORDO STUDIOSORUM COLLEGII ORDINIS SANCTAE CRUCIS

(OSC-OSC)

Aan:               de oud-studenten van het College van het H. Kruis

Onderwerp:   aankondiging presentatie boek Adieu, adieu o Uden op 25 september 2010

Datum:          10 juli 2010

Beste collega-oud-student,

 Het is ons als bestuur van onze oud-studentenvereniging OSC-OSC een groot genoegen jullie de presentatie aan te kondigen van het boek Adieu, adieu o Uden. De presentatie van het boek vindt plaats op zaterdag 25 september 2010 in het Udens College te Uden. Tegelijk met het boek zal de fotowerkgroep op 25 september ook een foto-dvd presenteren met een schat aan foto’s.

 Jullie worden op 25 september om 11.00 uur op het Udens college verwacht. Tot en met de lunch heeft onze bijeenkomst een hoog reüniegehalte. Alle gelegenheid om elkaar weer te spreken en terug te blikken. Ook wordt dan de foto-dvd gepresenteerd. ’s Middags om 14.00 uur is de presentatie van het boek. De school is dan open voor een breder publiek. Om 16.00 uur is het echt ‘adieu’. Begin september ontvangen jullie nog een officiële uitnodiging voor de boekpresentatie.

Voor een goede organisatie willen wij natuurlijk graag weten of je komt. Je kunt je vóór 10 september 2010 per e-mail (zie verderop) of per telefoon (0497-514520) aanmelden bij Thijs Kappen. Ter dekking van de kosten vragen wij je een bijdrage van € 15,-, voor 10 september te voldoen op rekening 49.65.07.109 bij de ABN/AMRO-bank te Eersel ten name van M.M.A. Kappen onder vermelding van ‘boekpresentatie’.

 Het boek Adieu, adieu o Uden is geschreven door Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees Mettes en beschrijft het onderwijs en het dagelijks leven op het college in de periode 1950-1965. Het boek wordt uitgegeven door collega-oud-student Walter Wybrands, uitgever van de Bataafsche Leeuw te Amsterdam en Berlijn. Het boek zal waarschijnlijk € 22,50 gaan kosten. Het zal op het Udens College te koop zijn na de presentatie op 25 september en daarna via de website van de uitgever en in de Udense boekwinkels. Er komt daarover nog de nodige publiciteit.

 Je kunt je voor de foto-dvd opgeven bij Thijs Kappen, per e-mail (kappe549@planet.nl ) of per gewone post (adres: Doornbocht 3, 5524 AG Steensel).
De dvd ligt dan voor je klaar op 25 september of anders wordt die je toegestuurd.
De foto-dvd
kost tussen € 10,-. - € 12,- , afhankelijk van het aantal bestellingen.

 Wij hopen op een grote opkomst, zeker omdat het gereedkomen van het boek en de foto-dvd voor onze oud-studentenvereniging een geweldig hoogtepunt kan worden genoemd. Ook is de bijeenkomst mogelijk de laatste algemene reünie, die we gaan beleven. Zorg dus dat je er bij bent. Geef deze informatie ook door aan andere oud-studenten.

 Zie onze website: http://oscosc.thijskappen.nl

 Hartelijke groet,

 Het bestuur van OSC-OSC,

Nic van Nuland, voorzitter
Jan van den Bosch, secretaris

Thijs Kappen
, penningmeester
Kees Mettes
, bestuurslid