ORDO STUDIOSORUM COLLEGII ORDINIS SANCTAE CRUCIS

(O.S.C.O.S.C.)

Jaarverslag 2008

0.     Inleiding

Dit is het jaarverslag over 2008 van OSC-OSC, de vereniging van oud-studenten van het College van het H. Kruis in Uden. Dit jaarverslag bevat twee paragrafen, te weten een paragraaf over de organisatie en een paragraaf over de activiteiten. Het jaarverslag is bedoeld ter informatie van de leden en als verantwoording door het bestuur.

1.     De organisatie van OSC-OSC in 2008 

1.1      Het ledenbestand  

De leden van OSC-OSC zijn oud-studenten van het vroegere kleinseminarie/internaat van het College van het H. Kruis in Uden. De digitale ledenlijst telde per 31 december 2008 168 oud-studenten. Deze ledenlijst kan na machtiging door webmaster Thijs Kappen worden geraadpleegd via kappen549@planet.nl. Op de website van onze oud-studentenvereniging OSC-OSC (http://oscosc.thijskappen.nl) worden ook andere wetenswaardigheden van de leden vermeld, zoals herinneringen en foto’s en overlijdens.

1.2      Het bestuur 

Het bestuur werd in 2008 gevormd door Nic van Nuland (voorzitter), Jan van den Bosch (secretaris), Thijs Kappen (penningmeester en webmaster), Kees Mettes (lid) en John van Burk (lid). In de loop van 2008 trad John van Burk wegens onvoldoende beschikbaarheid terug uit het bestuur.

Het bestuur kwam in 2008 vier maal in vergadering bijeen, te weten op 24 januari, 24 april, 2 juli en 22 oktober 2008, steeds ten huize van Kees Mettes in Veldhoven. De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn ter lezing voor iedereen op de website geplaatst.

1.3      De werkgroepen  

OSC-OSC kent drie werkgroepen: de werkgroep-Mettes, de werkgroep-Berns en de werkgroep-Kappen.

De werkgroep-Mettes bestaat al vanaf 2003 en doet onderzoek naar en publiceert op de website over leven en onderwijs op het college. De werkgroep wordt gevormd door Kees Mettes, Nic van Nuland en Jan van den Bosch.

De werkgroep-Berns is gestart in 2006 en doet historisch onderzoek naar de kwaliteit van leven en onderwijs op het college. De doelstelling is om te komen tot de uitgave van het boek ‘Adieu, adieu o Uden’ in 2010. De werkgroep wordt gevormd door Jan Berns, Kees Mettes en Jan van den Bosch.

De werkgroep-Kappen is in 2007 door het bestuur ingesteld en bestaat uit Thijs Kappen, Jan van Driel, Kees Klessens en Harrie van Rijbroek. De werkgroep is druk doende met het aanleggen van een fotoarchief van het leven op het college.

1.4         De financiën  

De contributie bedroeg in 2008 € 20,- per lid/oud-student. Van de 168 ingeschreven leden hebben er in 2008 slechts 49 contributie betaald.

Uitgaven waren er in 2008 met name voor de kosten van de niet-digitale post, voor de kosten van bankrekeningen, voor de helft van de kosten van het onderhoud van de server, van stroom en hardware, samen ongeveer € 870,- per jaar aan vaste kosten.

Vermeld mag worden, dat we in 2008 een relatief groot bedrag, te weten € 300,-, gekregen hebben van een anoniem blijvende sponsor.

De leden van het bestuur en van de werkgroepen hebben aan OSC-OSC voor hun activiteiten in 2007 géén kosten in rekening gebracht, dus ook niet voor telefoon- en vervoerskosten.

Op 31 december 2008 bedroeg het saldo op de lopende rekening van OSC-OSC € 836,- en op de spaarrekening € 1.080,46.

1.5      De website 

Onze website http://oscosc.thijskappen.nl is opgezet door Thijs Kappen. Thijs fungeert zelf ook als webmaster. Ook in 2008 is vruchteloos gezocht naar een assistent en waarnemer van Thijs als webmaster.

Aan onze website zijn ook in 2008 weer vele artikelen en foto’s toegevoegd, zodat het een levendig, actueel en aantrekkelijk geheel vormt. Het is dan ook geen verrassing dat het bezoek aan onze website ook in 2008 weer verder toegenomen. Telde de website in 2006 slechts 14 bezoekers per maand, in 2007 waren er dat 121 en in 2008 zo’n 140. In totaal bezochten in 2008 1.670 bezoekers onze website.

De website bevat op dit moment 1805 bestanden en 548Mb aan informatie. Dat zijn ongeveer 430 diskettes vol ...

 Hier volgt nog een overzicht van de herkomst van de bezoekers aan onze website: 

Wat is in deze tabel te zien?
Deze tabel geeft het overzicht per land waar uw bezoekers vandaan komen in een geselecteerde periode.

Landen vorig jaar

printen

1.

Nederland

1554

grafiek

93,1%

2.

Onbekend

49

grafiek

2,9%

3.

Verenigde Staten

20

grafiek

1,2%

4.

Duitsland

9

grafiek

0,5%

5.

Spanje

8

grafiek

0,5%

6.

Brazilië

8

grafiek

0,5%

7.

België

6

grafiek

0,4%

8.

Japan

6

grafiek

0,4%

9.

Nieuw-Zeeland

4

grafiek

0,2%

10.

Australië

2

grafiek

0,1%

11.

Italië

1

grafiek

0,1%

12.

Hongarije

1

grafiek

0,1%

13.

Frankrijk

1

grafiek

0,1%

14.

China

1

grafiek

0,1%

 

Totaal aantal bezoeken:

1670

 

100,0%

 

2.     De activiteiten van OSC-OSC in 2008 

2.1      De activiteiten van de werkgroep-Mettes 

De werkgroep-Mettes heeft op 26 maart 2008 een bezoek gebracht aan het kruisherenklooster in Maaseik in België, op 4 september 2008 aan het klooster in Uden en op 10 december 2008 naar het convent in Oost-Vlaamse Denderleeuw. Die bezoeken hadden vooral ten doel contacten te leggen en informatie te verzamelen. Ook interviewde de werkgroep op 11 november 2008 in Den Bosch medeoud-student Stan Ciesluk. Het interviewverslag is te lezen op de website. Over de zoektocht van de werkgroep naar het leven van toen op het college verschenen in 2008 op de website elf afleveringen (de nummers 32-42) in het kader van het feuilleton ‘Als de leraar binnenkomt, staat men op’. Ook kwam nog het artikel ‘Met het hele college naar de Expo’ uit de handen van de werkgroep.

 2.2      De activiteiten van de werkgroep-Berns 

De werkgroep-Berns werkt aan het boek ‘Adieu, adieu o Uden’, dat in 2010 gaat verschijnen. Op de website wordt een toelichting gegeven op de opzet van het boek. Ook zijn daarbij samenvattingen van de gereed zijnde teksten gepubliceerd.

In 2008 is de werkgroep-Berns voor archiefonderzoek en overleg tweemaal in St. Agatha bijeen geweest, te weten op 11 maart en op 8 oktober 2008.

 2.3      De activiteiten van de werkgroep-Kappen 

De werkgroep-Kappen is bezig met de opzet van een fotoarchief van het leven op het college. In 2008 heeft de werkgroep eerst een aantal criteria opgesteld voor een latere ‘Beeldbank OSC-OSC’. Vooralsnog streeft de werkgroep naar de presentatie van een foto-dvd op de reünie van 25 april 2009. Met het oog daarop is de werkgroep gedurende het jaar 2008 druk bezig geweest met het verzamelen en scannen van fotomateriaal over het college.

Opgemaakt: januari 2009