ORDO STUDIOSORUM COLLEGII

ORDINIS SANCTAE CRUCIS

(OSC-OSC)

Aan:                de oud-studenten van het College van het H. Kruis

Van:                het bestuur van de oud-studentenvereniging OSC-OSC

Onderwerp:    -           terugblik op reŁnie en boekpresentatie

                        -           nog even doorgaan of nu stoppen?

                        -           de website als communicatiemiddel                        

Datum:                       15 december 2010

 

Beste collega-oud-student.

 

1.         Terugblik op reŁnie en boekpresentatie / foto-cd/dvd

 

Wat een geweldige dag is het geworden op 25 september 2010 in het Udens College met de reŁnie en de presentatie van het boek Adieu, adieu o Uden. Vooral de grote opkomst heeft ons heel positief verrast. Gelukkig hadden we in het gastvrije Udens College de ruimte. Zonder uitzondering positief waren ook de reacties op het kloeke lees- en kijkboek, dat Adieu, adieu o Uden na meer dan vijf jaar werken is geworden. De belangstelling voor het boek is zo groot, dat intussen al de tweede druk is verschenen!  

We hebben Jan Berns bereid gevonden om een terugblik op die gedenkwaardige 25e september te schrijven. Deze terugblik is bij deze bestuursbrief gevoegd. We hopen dat we daarmee jullie allen een plezier doen. Intussen is ook de foto-cd/dvd die door de fotowerkgroep onder leiding van Thijs Kappen is gemaakt toegestuurd aan degenen die deze hadden besteld. Genoeg allemaal om de komende kersttijd in nostalgische sfeer door te brengen.

 

2.         Nog even doorgaan met OSC-OSC of nu stoppen?

 

Als bestuur hebben we ons intussen ook gebogen over de vraag of we met onze oud-studentenvereniging doorgaan of stoppen. Op 25 september is daarover een snelle peiling gehouden onder de aanwezige oud-studenten. De uitslag daarvan was niet duidelijk voor het een of voor het ander.

 

Als bestuur hebben wij ons intussen beraden en besloten onze oud-studentenvereniging per 1 januari 2011 op te heffen. De in 2002 gestelde doelen zijn immers bereikt: we hebben een aantal reŁnies georganiseerd, een website tot leven gewekt en vooral een prachtig boek samengesteld. Een ander punt betreft het ledental. In ieder geval het aantal betalende leden loopt jaarlijks terug en bedraagt momenteel slechts een stuk of dertig. Bovendien worden we beperkt door gezondheidsperikelen bij sommigen van ons. Voldoende argumenten om als bestuur te stoppen en gťťn nieuwe activiteiten meer op touw te zetten.

 

Vinden onze leden dat ook, is onze vraag. Bij de boekpresentatie en uit allerlei contacten hebben we gemerkt hoe groot de belangstelling er voor ons Udense verleden nog is. Zo horen we bijvoorbeeld dat de eindexamenklas 1964 in het voorjaar van 2011 weer een reŁnieweekend heeft. Ook zien we dat er her en der kleine vriendengroepen bestaan.

Gezien al die belangstelling kunnen we ons voorstellen, dat we voor de zomer van 2011 nog ťťn keer bijeen komen voor een laatste, feestelijke reŁnie. Wij willen graag van jullie horen wat je daarvan vindt. Ook willen we daarbij weten of je bereid bent mee te werken aan de organisatie van die laatste reŁnie, want er zal dan wel een reŁniewerkgroep moeten worden gevormd. Graag je reactie vůůr eind januari 2011 naar Thijs Kappen via mailadres info@thijskappen.nl.
Aan de hand van de reacties zullen we bekijken of er nog een laatste reŁnie in zit.

 

We moeten ook nog een bestemming geven aan het saldo van onze rekening.
Vooralsnog wachten we daar even mee tot ook de afrekening van het boek bekend is.
Wij zullen daarover in de loop van 2011 verantwoording afleggen op de website. Voor 2011 behoeft ook geen contributie meer te worden betaald.

 

3.         De website blijft in de lucht

 

Dat we als oud-studentenvereniging en als bestuur stoppen wil niet zeggen, dat alles stilvalt.
Het lijkt ons juist wel aantrekkelijk om onze website  (http://oscosc.thijskappen.nl)  nog een jaartje in de lucht te houden, temeer omdat onze webmaster Thijs Kappen in de gelegenheid is dat kosteloos te doen. Wij zullen daar mededelingen op zetten als we die hebben.

 

Het beveiligde adressenbestand zal opgeheven worden vanwege de kosten van de server. Als iemand van de oud-studenten dan een adres wil weten, dan kan hij dat bij Thijs opvragen. Adreswijzigingen, overlijdens en vooral goed nieuws, e.d. blijven welkom!

 

Verder stellen wij iedereen graag in de gelegenheid om ook komend jaar mededelingen, herinneringen, verhalen en fotoís op de website te plaatsen. Stuur die naar Thijs Kappen via e-mailadres info@thijskappen.nl of naar Jan van den Bosch via mailadres janvdbosch@casema.nl.

Zo hopen we onze website ook volgend jaar nog tot een goed bezocht trefpunt te maken.

 

4.         Slot

 

We hopen als bestuur een goed besluit te hebben genomen met te stoppen, met een laatste reŁnie als slotakkoord, als daarvoor genoeg belangstelling bestaat.

 

Wij kijken met groot plezier terug op de voorbije negen jaren sinds onze studentenvereniging OSC-OSC is (her-)opgericht. Het is wel gebleken dat ĎUdení voor ons allemaal een belangrijke fase in ons leven is geweest en een onuitputtelijke bron van herinneringen. ĎTill we meet again Öí.

 

Hartelijke groet,

 

Het bestuur van OSC-OSC,

 

Nic van Nuland, voorzitter

Jan van den Bosch, secretaris

Thijs Kappen, penningmeester/webmaster

Kees Mettes, bestuurslid

 

Aanvullingen van Thijs:

Xmas