Verslag van de vorderingen van de fotowerkgroep 01  

 

door Jan van Driel

 

Na wat heen en weer mailen over plaats en tijd voor een bijeenkomst hebben Cees Klessens, Thijs Kappen, Harrie van Rijbroek en ik op 5 juni 2008 voor het eerst besproken wat we met al de foto’s die bij Thijs stonden aan moesten. Cees, Harrie en ik hadden toen nog geen foto gezien. Om enige structuur in de onderneming te brengen had ik vooraf een heus projectplan gemaakt voor het ontwikkelen van een beeldbank, compleet met database en website. Harrie stuurde daarop een mailtje met als kort samengevatte inhoud: ik dacht dat het iets veel simpelers was, niet zo ict-ig, wat we zouden gaan doen.

 

Op de eerste bijeenkomst  hebben we uit een aantal alternatieven onder andere onderstaande uitgangspunten en eisen voor een Beeldbank OSCOSC vastgesteld:

 

1    Doel:
het digitaliseren van in eerste instantie foto’s van het leven op het College van het H. Kruis opgeslagen uit de periode 1945-1965/66 om die goed te kunnen bewaren en daarnaast ook beschikbaar te kunnen stellen. De gedigitaliseerde bestanden kunnen in een later stadium worden overgedragen aan de stichting St.Aegten. De bewaarfunctie komt op de eerste plaats en de kwaliteit van de bewerking dient daar op afgesteld te worden.

 2    Materialen:
in de beeldbank worden om te beginnen foto’s en fotoalbums, die door oud-studenten aan Thijs Kappen beschikbaar zijn gesteld, opgenomen. Daarnaast zijn er mogelijk nog verzamelingen van Sibbele Witteveen, de stichting St. Aegten en van de Heemkunde Uden (Jan van de Ven).

 

3    Kwaliteit:
de foto’s worden gescand zoals ze beschikbaar zijn, foto voor foto of bij albums bladzijde voor bladzijde. Omdat bewaren de belangrijkste aanleiding tot digitaliseren is, moet de kwaliteit van het scannen daarop worden afgestemd. Dat betekent een beeldkwaliteit van minstens 300 dpi en TIFF als bestandsformaat. Voor presentatie (via een site of vanaf een dvd) kan volstaan worden met een lagere resolutie in JPG-formaat.

 

We wilden toen nog steeds een heuse beeldbank maken. We (of in ieder geval ik) dachten, dat het om enige duizenden foto’s ging. Het ontwikkelen en onderhouden van een beeldbank zou ook wel wat geld gaan kosten. Volgens Thijs had OSCOSC in ieder geval geen cent. Cees heeft daarom  onderzocht of er subsidie gevraagd kon worden en hoe dat dan moest worden aangepakt. Ik heb een bezoek gebracht aan het NIOD om daar met een oud-student van mij de laatste ontwikkelingen op het gebied van beeldbanken door te nemen. Hij is nu beheerder van een schitterende beeldbank over WOII (www.beeldbankwo2.nl), waarbij ik in de ontwikkelfase tijdens zijn afstuderen betrokken ben geweest. Wat ik van dat bezoek vooral heb meegekregen is dat voor beeldbanken tegenwoordig zeer geavanceerde databases gebruikt worden met professionele websites. Meestal wordt het ontwikkelwerk uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Thijs had al te horen gekregen van de Stichting St. Aegten, dat zij de fotoverwerking ook zouden uitbesteden. Maar Thijs werd ziek en haakte (voorlopig) af. Harrie knapte af  op het hoge ict-gehalte van de activiteiten tot dan toe.

 

Eind oktober hebben Cees en ik de schade opgenomen en bekeken wat we nog konden doen. Eigenlijk zouden we de opdracht maar terug moeten geven aan OSCOSC. Cees had echter uit een verslag van de laatste vergadering van OSCOSC begrepen dat het bestuur eigenlijk alleen een dvd met foto’s van ons verwachtte. Die was veel eenvoudiger en goedkoper dan het idee waar wij mee bezig waren. Wat we nodig hadden was een goede scanner en de foto’s. Ter plaatse werd Thijs gebeld. Hij kon voor beide zorgen en we konden die meteen komen halen. Een paar uren later waren we met 11 albums en een grote scanner bij Cees thuis. Daar hebben we de albums verdeeld (ik heb thuis een goede scanner). Het duurde toen nog even voordat Cees alle apparatuur en programmatuur aan de praat had. Toen zijn we gaan scannen. Hebben wat voorbeelden over en weer gestuurd en ’t een en ander afgesproken over formaten en resoluties e.d. en zijn gaan scannen. Cees heeft in sneltreinvaart voor de voet al zijn 4 albums gescand en eind november had hij in 4 mappen 340 foto’s op een dvd staan. Ik heb na het doornemen van 7 albums ca. 110 foto’s uitgekozen. Veel foto’s in de verschillende albums waren hetzelfde. Daarbij is ook een overzicht van allerlei nieuwbouw in de periode 1961-1963 (60 stuks).

Daarnaast heb ik nog ca. 50 foto’s over operette Spaghetti die in 1963 verschillende keren is opgevoerd. Daarvan heb ik ook de tekst. Tekst en foto's wil ik in een aparte map doen, maar daarvoor moet ik eerst de tekst nog helemaal overtypen. Dat doe ik later.

 

We hebben dus zo’n 450 foto’s gescand.  Daarbij is nog steeds een aantal foto’s dubbel. Ook hebben we de indruk, dat er veel foto’s zijn van eind ’40 en de eerste helft van ’50 en niet van de latere jaren. Veel foto’s van sport en enige van toneel. Maar heel weinig foto’s van de binnenkant van het gebouw (klaslokaal, refter, recreatiezaal/gymzaal, studiezaal, slaapzaal) Ook van de verbouwing (1962) en de verbouwde binnenkant van het college hebben we vrijwel niets. Ook zijn er veel foto’s waarop we geen mens herkennen of soms een of twee jongetjes. Want sommige personen zien er met hun 13 al hetzelfde uit als met hun 17/18.

 

Dit was het moment om Harrie van Rijbroek nog eens te bellen. Want toelichtende teksten en namen bij foto’s zetten is geen computertechniek. En Harrie stemde meteen toe om te kijken wat hij kon doen. Na ontvangst van de foto’s mailde hij onder de kop: “Schitterende foto’s” o.a. : ‘De foto's geven een mooi beeld over ons collegeleven in een tijd, die we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Op een aantal foto's kwam ik bekende gezichten tegen. De mij bekende foto's kan ik natuurlijk voorzien van namen plus een klein verhaaltje als mij dat te binnenschiet. Maar op een heel groot aantal foto's zag ik geen bekenden. Het moet natuurlijk mogelijk zijn van die foto's een schitterend album samen te stellen. De klassenfoto's stalen voor mij vooral de show.’ Kijk, dan wordt je toch weer helemaal enthousiast en tevreden met wat je nu al hebt. Wat hij dan aan de foto’s gaat toevoegen kun je zien op de website van OSCOSC in de rubriek ‘Diverse publicaties’ onder “Foto’s Harrie van Rijbroek’.

 

Het toevoegen van gegevens aan de foto’s is nog een hele klus. Ook het ontdubbelen zal nog wel enige inspanning vergen. Zeker omdat we de duidelijkste scan willen bewaren. Ook proberen we nog meer foto’s te krijgen o.a. van alle eindexamenklassen van 1945 tot 1965. We  hebben er nu maar een stuk of  tien. Ook zouden we meer foto’s moeten hebben over de verschillende lokalen in het gebouw. Begin januari komen we  bijeen om samen te bekijken hoe we de bijhorende tekstgegevens kunnen verzamelen en hoe we tot een mooi presentatie op het eindproduct (dvd) kunnen komen. Ook moeten we nog nagaan of dit product een eerste deel in een serie wordt en dat we nog even doorgaan met verzamelen voor een 2e, 3e, … deel of dat het gewoon het definitieve eindproduct is.

 

December 2008/Jan van Driel.