Om toegang te krijgen tot de ledenlijst met adressen en gegevens
dient u een e-mail te sturen naar m.kappen@chello.nl .

Alleen personen, die vermeld staan in het ledenbestand kunnen toegang krijgen.
Dit vanwege de wet op de privacy.

 

Namens het bestuur,
Thijs