+

 

NL-5435XDSint Agatha, 18 november 2014

 

 

Waarde medebroeders,

 

Gisteren heb ik laat op de avond via oscnews@osccgeneral.org in het Engels het bericht verspreid dat onze medebroeder Jan Rooijakkers rond 19.30 uur was overleden in ťťn van de Eindhovense zieken-huizen.

Terwijl voor het midden van deze week nog een ingreep was gepland die voor Jan het leven wat comfortabeler zou maken, is er gisterenmorgen plots een darmperforatie opgetreden die op korte tijd naar het einde zou voeren.

In deze mededeling wil ik min of meer uitweiden over Jans levensloop

 

Johannes Petrus Rooijakkers werd op 05 februari 1937 geboren te Nistelrode, een dorp in de omgeving van Uden, Na middelbare studies aan het H. Kruiscollege te Uden begon hij in augustus 1955 te Neeritter het noviciaat en werd daar op 28 augustus 1956 tijdelijk geprofest . Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van 's Hertogenbosch, wijdde hem priester te Uden op 16 juli 1961.

 

Aan het einde van zijn initiŽle vorming werd Jan uitgezonden naar Duitsland. Hij was er vijf jaar kapelaan in de parochie Sankt Suitbertus te Wuppertal-Elberfeld.( 1962-1967 ) en twee jaar in de parochie Heilig Kreuz te Bonn-Beuel ( 1967 Ė 1969 ). Van 1969 tot 1977 behoorde hij tot de groep medebroeders die te Neuss in de parochie Heiliger Geist een nieuw pastoraal project opstartten en runden.

 

Er volgde een tweede, kort verblijf in Wuppertal-Elberfeld. Einde 1979 ging Jan echter over naar de oecumenische 'Hoge Berkt-gemeenschap` te Bergeijk. Hij zou tot het einde van zijn dagen het wel een wee van die gemeenschap delen en daarin actief zijn, zoals hij ook sinds lange tijd en op verschillende wijzen actief was in de Nederlandse missieprocuur. Zijn activiteiten ten dienste van de procuur beŽindigde hij dit jaar, toen duidelijk was geworden dat zijn jaren / dagen geteld waren. Ook werkte hij te Eindhoven een tijdlang mee in 'EmmaŁs`.Van 2004 tot 2010 heeft hij onze Europese provincie gediend als provinciaal econoom en van 2007 tot 2013 was hij provinciaal raadslid. Korte tijd heeft hij nog kunneninstaan voor administratieve taken bij de groep kruisheren te Uden. Die taak nam confrater Pierre-Paul Walraet in de afgelopen zomer over.

 

Onze Orde verliest aan Jan Rooijakkers een geŽngageerde, kordateen kundige medebroeder en pastor. Aan medebroeders die hem langere tijd en van dichterbij dan ik hebben meegemaakt laat ik het over, Jans persoon en verdiensten naar recht en waarheid in het licht te stellen. Zelf herinner ik me hem met respect en waardering. Hij moge nu leven en rusten, verbonden met Christus.

 

fr. Joe Op de Kamp o.s.c.