Overlijden van Kees Michielse

Velen van mijn leeftijd hebben Kees gekend, een (zacht)aardige student op ons college.
Hieronder het bericht van 'onze' Kruisheren.

Thijs

Van: M.Sterke [mailto:marin.sterke@wxs.nl]
Verzonden: maandag 31 augustus 2015 16:41
Aan: m.kappen@chello.nl
CC: Diny Vugts-Sterke
Onderwerp: FW: Crosier News: Cfr.%20C.%20Michielse%20overleden.doc-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: oscnews [mailto:oscnews-bounces@oscgeneral.org] Namens Joe Op de Kamp
Verzonden: maandag 31 augustus 2015 13:19
Aan: oscnews@oscgeneral.org
Onderwerp: Crosier News: Cfr.%20C.%20Michielse%20overleden.doc

Crosier News:

Kees Michielse is vandaag bij het aanbreken van de dag heel stil overleden in Cuyk.
Hij leed al lang aan een levensbedreigende ziekte (uitgezaaide kanker),
maar de fatele diagnose werd pas vorige maand (Juli) gesteld.

Afscheidsviering op zaterdag 05 september te 10.30 uur in de Sint
Jozef-kerk in Cuyk-Noord (De Valuwe 2)

Hartelijke groet Ries Sterke osc

Ries Sterke
H. Cleyndertweg 753
1025 EC Amsterdam
marin.sterke@wxs.nl
www.kruisheren.eu