HOE IS HET TOCH MET DE STICHTINGEN SINT AEGTEN EN HET ERFGOED?

 

Na de officiële opening in 2006 is er geen nieuws meer verschenen op de website. Dit heeft vooral te maken met het feit dat eerst duidelijkheid moest bestaan over de ontwikkeling van het erfgoedcentrum, het poortgebouw en de kapel. Vooral rond deze twee laatste zaken moesten de bestaande banden met de parochie in Sint Agatha onder ogen worden gezien, omdat deze gebouwen immers als respectievelijk gemeenschapshuis en parochiekerk in gebruik waren. Wel, inmiddels zijn vele gesprekken met het parochiebestuur en de gemeente Cuijk gevoerd om tot duidelijkheid te komen, reden derhalve om hier kort aan te geven waar we staan.

 

Allereerst het Erfgoedcentrum als zodanig. Het Erfgoedcentrum heeft als doel om uit te groeien tot een nationaal beheers-, activiteiten- en expertisecentrum op het gebied van kloosterlijk erfgoed en kloosterleven in Nederland. Dit betekent enerzijds behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse kloosters en anderzijds het toegankelijk stellen van dit erfgoed aan het publiek en het ontwikkelen van activiteiten die het erfgoed in de hedendaagse context betekenis geven.

 

Zoals gezegd is het centrum in 2006 geopend en zijn de eerste jaren van het bestaan besteed aan het opbouwen en ontsluiten van de erfgoedcollecties. Vanaf 2008 worden ook de publieksactiviteiten, die tijdens de opbouw niet goed konden worden ontwikkeld, grondig opgezet. De plannen voor het realiseren van een bezoekerscentrum, voor de uitbreiding van de website, voor de (her)inrichting van de kloosterkerk en voor de opbouw van enkele tentoonstellingen zijn in concept gereed en zullen in 2009 worden gerealiseerd.

 

Voor welke doelgroepen gebeurt dit allemaal:

 

-          historisch geďnteresseerden: wetenschappelijk onderzoekers, amateuronderzoekers, heemkundekringen e.d.;

-          religieus geďnteresseerden: kerkelijk betrokken personen en achterbannen van deelnemende orden en congregaties, alsmede ‘ongebonden spirituelen’;

-          scholieren en studenten;

-          dagtoeristen.

 

Overigens is het Erfgoedcentrum reeds vanaf de opening op 2 juni 2006 op donderdagen en vrijdagen voor bezoekers toegankelijk, zij het op afspraak. Wat cijfers: in de periode juni 2006-december 2007 werden 170 bezoeken van onderzoekers geregistreerd in de studiezaal, bezochten 2100 mensen de open dagen en werden 1340 personen in groepen rondgeleid.

 

Zaken naast het Erfgoedcentrum:

 

-          De kloostertuinen: om bezoekers en passanten meer bewust te maken van de historische achtergronden wordt de tuin voorzien van enkele informatieborden, een routeaanduiding en bankjes.

-          Bezoekerscentrum: het poortgebouw wordt gerestaureerd en zal na realisatie daarvan gaan functioneren als een bezoekerscentrum voor het klooster en het erfgoedproject en dagelijks vrij toegankelijk zijn; bezoekers kunnen er een kopje koffie drinken en vinden er informatie over het klooster, het kloosterleven in Nederland, de kloostertuinen en het erfgoedproject; het zal tevens het startpunt vormen voor de rondleidingen (NB Voor de exploitatie is de Stichting Vrienden Klooster St. Aegten opgericht, waarvoor ik de oud-studenten van het college in Uden oproep per omgaande deelnemer te worden!!!!).

-          Kloosterkerk: de kloosterkapel is het meest monumentale onderdeel van het kloostercomplex; reeds voordat de  kruisheren in 1371 naar St. Agatha kwamen, was daar een kapelletje gewijd aan St. Agatha.  De huidige inrichting is een ratjetoe en bepaald niet representatief voor de wijze waarop kloosterlingen met hun kapellen omgaan. Gewerkt wordt dan ook om de kloosterkerk weer in de oorspronkelijke stat terug te brengen. Binnen enkele jaren komt daartoe een prachtig neogotisch koorgestoelte van een kloostergemeenschap elders in Noord-Brabant. Door de herinrichting en met relevante informatie zal de aandacht van bezoekers worden gevestigd op de dagelijkse eredienst en koorzang, die eeuwenlang hier heeft plaatsgevonden.

 

 

Kortom, volop plannen, waarvan een groot deel reeds in uitvoering en gelukkig voor een groot deel ook gefinancierd, mede dankzij subsidies van o.m. de provincie. Maar voor de exploitatie blijven nieuwe bronnen noodzakelijk; daarom opnieuw mijn oproep om toch vooral lid te worden van ‘De vrienden van KSA’!

 

Nic van Nuland
herfst 2008