OSC-OSC
Ordo Studiosorum Collegii Ordinis Sanctae Crucis
Orde van (oud)studenten van het College van de Orde van het H. Kruis