De muziekbeoefening en -beleving op het College van het H. Kruis in Uden

 

Deel 1: de Harmonie Wilhelmina

december 2006/Jan van den Bosch

terug naar publicaties

Hoofdstuk 1.0 – Vooraf

Als lid van de werkgroep Mettes (en die werkgroep is op zijn beurt weer een onderdeel van de oud-studentenvereniging OSCOSC; er is ook nog een werkgroep-Berns die het project “Adieu, adieu o Uden” doet en toewerkt naar een boek) doe ik met Kees Mettes en Nic van Nuland historisch onderzoek, interviewen vroegere docenten en andere hoofdrolspelers van toen en publiceren we onze resultaten op de website van OSCOSC. Ook schrijf ik op de website een feuilleton over onze avonturen. De taakverdeling in onze werkgroep bezorgde mij de verantwoordelijkheid voor het schrijven over “de muziek” op het college. De muziekbeoefening en -beleving op het college waren zeer veelzijdig. Een van de vormen van muziekbeoefening was de harmonie “Wilhelmina”, die tot de brand op het college op 13 mei 1954 heeft bestaan. Hans van Dijk zette me met zijn nog frisse herinneringen aan de harmonie om te beginnen op het goede spoor. Ook vond ik artikelen over de harmonie in ons schoolblad “Klankbord”. In fotoboeken van onze vroegere muziekleraar Appie Vink kwam ik ook van de harmonie nog verschillende foto’s tegen. Toen ik dacht dat het artikel daarmee wel klaar was, doken onverwachts in het archief van St. Agatha de annalen van de harmonie over de periodevan 23 november 1947 tot die noodlottige dag van 13 mei 1954 op. Daarmee begon het verhaal pas echt. In die volgorde kunt u lezen over de harmonie Wilhelmina, een boeiende cultuuruiting op ons college. Van de meeste foto’s weet ik nog niet wanneer het was en wie er op staan. Ik hoop vele reacties te ontvangen op dit artikel, zodat er wellicht een nog meer complete versie van dit artikel kan komen.   

 

Dit artikel bevat de volgende paragrafen:

1.1       Herinneringen van Hans van Dijk aan de harmonie Dit artikel is in twee delen gesplitst
1.2       Het eerste openbare optreden van de harmonie vanwege de grootte
1.3       De sfeer op de repetities van de harmonie  
1.4       Foto’s van de harmonie uit de oude doos aanklikken:
1.5       De annalen van de harmonie duiken op hoofdstuk 1 t/m 6

1.6       De harmonie wordt voorgesteld

hoofdstuk 7 t/m 9
1.7       Hoe het de harmonie verging tussen 1945 en 1954  
1.8       De fatale brand van 13 mei 1954  
1.9       Slotopmerking